မဂၤလာပါ က်ေနာ့္ရဲ႕ INT-WARE ဘေလာ့ေလးမွ လွိဳက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္..ရွာေဖြေတြ႕ ရွိသမွ် နည္းပညာေလးမ်ားအား တတ္စြမ္းသမွ် ျပန္လည္ မွ်ေ၀ခံစားေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ၾကိဳးစားကာရွာေဖြမွ်ေ၀ေနပါမည္။ ဆက္သြယ္ခင္မင္လိုပါက saimyomyataung@gmail.com ပါ။။။

Internet မလိုဘဲ Y-Talk ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ဖုန္းေခၚျခင္သူမ်ားအတြက္
(က) Land Line ( ႀကိဳးဖုန္း) ႏွင့္ Mobile Phone ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ( Internet မလို )
၀၁ – ၄၄ ၅၅၅၅၅ သို႕ဆက္ပါ။ သင့္ Ytalk Account Password ၏ ေနာက္တြင္ “#” ကို ထည့္ၿပီးႏွိပ္ပါ။
( ဥပမာ 1234567890# )
မိမိ ေခၚဆိုလိုေသာ နံပါတ္ႏွိပ္ၿပီး အဲ့ဒီ နံပါတ္ရဲ႕ အေနာက္တြင္ “#” ကိုထည့္၍ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ ( ဥပမာ 00 65 90000000# )
(ခ) Land Line ( ႀကိဳးဖုန္း) ႏွင့္ Mobile Phone ျဖင့္ ေငြျဖည့္ရန္ ( Internet မလို )
Ytalk Account အတြက္ ေငြျဖည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၀၁ – ၄၄ ၅၅၅၅၄ သို႕ဆက္ပါ။မိမိ Ytalk Account Password ကိုႏွိပ္ပါ။ ( ဥပမာ 1234567890# )
PIN Code ၏ ေနာက္တြင္ “#” ကိုထည့္ၿပီး ေငြျဖည့္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ေအာက္မွာ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ ေတြကိုအေသးစိတ္ ေရးသားေပးထားပါတယ္ဗ်ာ။
Singapore ၁၂ က်ပ္/မိနစ္
Malaysia ၂၄ က်ပ္/မိနစ္
Philippines ၁၂၇ က်ပ္/မိနစ္
Indonesia ၆၅ က်ပ္/မိနစ္
Thailand ၂၅ က်ပ္/မိနစ္
USA ၁၂ က်ပ္/မိနစ္
UK ၂၀ က်ပ္/မိနစ္
Australia ၁၉ က်ပ္/မိနစ္
Norway ၂၂ က်ပ္/မိနစ္
Newzealand ၂၀ က်ပ္/မိနစ္
Japan ၂၅ က်ပ္/မိနစ္
China ၁၁ က်ပ္/မိနစ္
Hongkong ၁၂ က်ပ္/မိနစ္
Taiwan ၁၂ က်ပ္/မိနစ္
South Korea ၃၉က်ပ္/မိနစ္
UAE ၂၁၂ က်ပ္/မိနစ္
Qatar၂၁၂ က်ပ္/မိနစ္
Saudi Arabia ၂၂၉ က်ပ္/မိနစ္
India ၂၅က်ပ္/မိနစ္
တို႕အျပင္ အျခား ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာ စြာျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆို ႏိုင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...